Ujeke

R140.00

Ujeke wamadoda – jeka uMama kuze kuse – Umvusa nkunzi,indo enemizwa ephilayo, eyefana nesigwiliesinakho konke emhlabeni, kuqhansa imithambo.

(umvusa, shiya ingane, yelapha induku enqenayo, isisha bhee, shubisa imbewu, gwaza uphindelela.)

(Lo Muthi owamadoda uMa uzisholo yena. Uwesifazane angawuphuza uma efuna abantwana noma enenkinga yamanzi nephunga ngaphansi okanye ezizwa evuleke kakhulu esithweni sangasese.)

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.