Shingles

R180.00

• Ibhande (Shingles) – Umuthi olapha ibhande liphele nya. Lo muthi uqeda: inhande(shingles), uhlakaza izigaxa, ubulala ama(canser, cells), usiza owesifazane onezigaxaemabeleni, imibandamu notwayi.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.