Khemani 3

R140.00

  • Intando oyifakela owakwakho ukuze ahlale ekucabanga futhi ekuthanda ngaso sonke isikhathi.
  • Iyamqoqa imsondeze imenze ahlale efisa ukukubona.
  • Uqeda impi yasendlini.
  • Uhlanganisa nenkwethu yolimi ufake ekudleni.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.