Jelly Iskhonkwane

R60.00

Undabamlonyeni wesimanga samafutha ezimanga.

  • Ubethela ikhaya liqini.
  • Uyagqaba uma uya ndawo thize.
  • Shisa nempepho ucele konke okufunayo.
  • Phumelela kokwenzayo.
  • Phasa eskoleni.
  • Thola umsebenzi.
  • Qonywa zintombi/ izisheli.
  • Bethela owakwakho.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.