Itiye Lomama

R75.00

Itiye loMama – Qaphela lokhu – Hlala uhlanzekile esithweni sangaseseleli tiye. Ikhipha ukuncola uma ulale nowesilisa. Livimba idrop (discharge). Libulala amagciwanengaphansi. Ubuklini benza uhlale umtoti endoneni. Livimba izichitho ezingena ngocansi. Lihlambuluka isinye nesibeletho. Liyasiza ukuqoqa isitho sowesifazane.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.