Bagulenini Wegazi

R150.00

Bugulenini wegazi (immune defense)

Okuhlengayo:

 • Ifesi lika zifozonke.
 • Ukhuphula amasosha.
 • Ushisa izilonda.
 • Amalumbo.
 • Uvula imithambo.
 • Ushisa izinsumpa.
 • Umhlume.
 • Ubulala izigaxa.
 • Inzululwane.
 • Ubuhlungu benziwayo.
 • BP no Shukela.
 • Uqeda ukukhathala.
 • Iphika.
 • Ubulala idliso.
 • Izinso ezibuhlungu.
 • Nolele phansi uyavuka ngalomkhiqizo.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.