Bagulenini Wabadala

R75.00

Bagulenini wabadala – amaphambo nemisipha – Lo muthi usiza kulokhu: imisipha ebuhlungu, Amathambo ankenkethayo, Ukukhathala komzimba, Ubuhlungu bezicubu zomzimba, Unikeza izakha mzimba kwabadala, Ulekelela ukukhiqizeka kwegazi, Wehlisa isingcindezi esibangwa ubudala, Ulwa nokhwantala, Ubuhlungu bezinyawo, Uklina izinso.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.